Informujemy o możliwości otrzymania pomocy przy usuwaniu azbestu z nieruchomości

Ilustracja do artykułu azbest min www.jpg

Burmistrz Wasilkowa informuje o przystąpieniu do tworzenia listy zainteresowanych skorzystaniem z pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków w 2021 r.

 

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowaniem zostanie objęty transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w wysokości 100% kosztów z tym związanych.

Uwaga: Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z demontażem, zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać od  19 do 26 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

Wzory druków można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (pokój nr 13) oraz pobrać z załącznika u dołu strony.

Szczegóły: https://bip.wasilkow.pl/gospodarkaodpadami/azbest.html

Wszelkie inne  informacje: 85 718 54 00 wew. 021.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie