rolnictwo

aktualne informacje znajdują się na stronie:  https://bip.wasilkow.pl/rolnictwo/


W związku z odkryciem na terenie Polski w br. już 38 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony drobiu przed HPAI

 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

13.02.2023

 


 

W związku ze złym stanem fizykochemicznym wody w rzece Supraśl,
w tym niską zawartością tlenu rozpuszczonego w wodzie
oraz zjawiskiem śnięcia ryb,

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
zwraca się z prośbą do mieszkańców i rolników
o ograniczenie stosowania nawozów naturalnych na gruntach

w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Supraśl.

15.07.2021 r.


Spis Rolny 2020

UWAGA ROLNICY !!! Spis rolny tylko drogą telefoniczną lub przez Internet

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podjęta została decyzja o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

W związku z powyższym – do odwołania – spis rolny realizowany będzie wyłącznie metodami:

- samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl (przejdź do wypełnienia samospisu);

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

- od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99) będzie również możliwość spisania się przez telefon. Po połączeniu się z numerem wybierz „1” – zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Następnie wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połączysz się z naszym rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia z Tobą spisu przez telefon.

- bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym

W budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w pok. nr 22 udostępnione jest stanowisko (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 85 7185400 w.024), na którym można spisać się przez Internet. Przy korzystaniu ze stanowiska obowiązują zasady higieniczne: maseczka na twarzy oraz dezynfekcja rąk. Informujemy również, że pracownicy Gminnego Biura Spisowego nie pomagają w wypełnianiu formularza. Każdy rolnik powinien, taki formularz wypełnić sam. Pracownicy służą jedynie pomocą merytoryczną, w przypadku gdy coś jest niezrozumiałe.

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny poprzez wywiad telefoniczny od 16 września do 30 listopada 2020 r.

Do odwołania rachmistrzowie nie będą realizowali wywiadów bezpośrednich w terenie.

załączniki:

Jakie dane będą zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020?

 PORADNIK DLA ROLNIKÓW KTÓRZY PROWADZĄ UBOJNIE NA WLASNY UŻYTEK, JAK I PROWADZĄ RZEŹNIE

załączniki:

ważne informacje - spis rolny

poradnik rzeźnie

 


INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,

NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji jesiennej 2020 roku

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących — metodą zrzutów z samolotów,

 • w planowanym terminie:

od 14 do 19 września 2020 r.

 • zrzucane przynęty mają kształt kostek koloru brunatnego, wielkości ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister - plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
 • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
 • prosimy nie dotykać, i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
 • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
 • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
 • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

 

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNYPodlaski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Andrzej Czerniawski


INFORMACJA INSPEKCJA WETERYNARYJNA

załączniki:

załącznik 1

załącznik 2


 

OGŁOSZENIA O PRZETAGU KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA, ODDZIAŁ TERENOWY BIAŁYSTOK

załączniki:

OGŁOSZENIA O PRZETARGU KOWR.pdf

OGŁOSZENIA O PRZETARGU KOWR_1.pdf

OGŁOSZENIA O PRZETARGU KOWR_OCR.docx

OGŁOSZENIA O PRZETARGU KOWR_1_OCR.docx


WALKA Z ASF, OCHRONA PŁODÓW ROLNYCH PRZED SZKODAMI ŁOWIECKIMI -DZIKI, JELENIE, OCHRONA SAREN

załączniki:

ASF_Informacje_biezace_230620.doc

Dystrybucja_etykieta_koncentrat_dzik_pl.doc

Dystrybucja_etykieta_koncentrat_kret_pl.doc

Dystrybucja_etykieta_koncentrat_sarna_kozleta_pl.doc

Dystrybucja_etykieta_koncentrat_kuna_pl.doc

Dystrybucja_Zamowien_pl_bez_WAT_u_RVF.ods

Dystrybucja_etykieta_koncentrat_zwierzyna_plowa_pl.doc

Dystrtrybucja_Powody_wyboru_pl.doc

Metodologia_ochrony_upraw_przed_dzikami_RVF.doc

Dystrybucja_praktyka_1_RVF.doc

Metodyka_Jelen_2_PL_RVF_040520_2.doc

Metodologia_ratowania_saren_RVF_010520.doc

ASF_Referat_Rybak_Roman.doc

Dystr_Cennik_PL_RVF.doc

Wzor_przeslania_zamowienia_RVF.doc


INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM
NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

szczegółowe informacje znajdują się poniżej w odnośnikach dołączonych do tej informacji:

 

ulotka informacyjna

Procedura naboru rachmistrzów

otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wersja edytowalna

załączniki 1-3

załącznik 4


Platforma żywnościowa -

Giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi

ulotka

informacje szczegółowe


Szkolenie organizowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku

informacje o szkoleniu


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje

ws wykazu środków stosowanych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

załącznik


Białystok, 05 listopada 2019 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU INFORMUJE

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 1339), ustawodawca nakłada na rolników obowiązki wynikające z w/w ustawy i rozporządzenia.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) organem, który dokonuje kontroli jest Inspekcja Ochrony Środowiska. Kontroli podlegają następujące zagadnienia oraz dokumenty:

 • stosowanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,

 • rolnicze wykorzystanie nawozów w pobliżu wód powierzchniowych,

 • rolnicze wykorzystanie nawozów na terenach o dużym nachyleniu,

 • okresy nawożenia,

 • warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami,

 • dawki i sposoby nawożenia azotem,

 • plan nawożenia azotem,

 • umowy, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, tzn. umowy, zawarte w formie pisemnej, dotyczące zbycia nawozów naturalnych do bezpośredniego rolniczego wykorzystania,

 • dokumenty, w których zgodnie z ust. 2 rozdziału 1.3. Programu działań, dokumentuje się termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesienne uprawy,

 • mapy, szkice działek z zaznaczeniem lokalizacji pryzmy oraz daty złożenia obornika w danym roku na danej działce, w sytuacji czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych.

Podczas dotychczas przeprowadzonych kontroli, Inspekcja Ochrony Środowiska, stwierdzała najczęściej następujące nieprawidłowości:

 • brak dokumentacji stosowania Programu Działań,

 • stosowanie nawozów w terminach, w których wykorzystanie jest niedozwolone,

 • odcieki z płyty obornikowej,

 • niewłaściwe magazynowanie kiszonki,

 • przekroczenie maksymalnej dozwolonej do stosowania dawki nawozów naturalnych,- zlokalizowanie pryzmy na terenie o spadku wyższym niż 3%.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może wydać decyzje administracyjne ustalające termin usunięcia nieprawidłowości oraz decyzje ustalające obowiązek uiszczenia opłaty.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie rolnikom w sposób zwyczajowo przyjęty informacji zawartych w piśmie.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Mirosława Jaroszewicz - Łojewska

Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje

„Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje, iż dnia 16.10.2019 r. w Dzienniku Województwa Podlaskiego ukazało się rozporządzenie nr 10/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 14.10.2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i bielskiego (poz. 4881).”

link


INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W BIAŁYMSTOKU

Od połowy grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. W linku poniżej mogą Państwo zapoznać się z podstawowymi informacjami w tym zakresie.

link


 .

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Szanowni Państwo

      rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny.

      W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji, koniecznie wyłączcie napęd. Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn. Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapomnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie.

Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od Państwa postawy i zaangażowania.

Życzę dobrej pogody i obfitych zbiorów, a przede wszystkim bezwypadkowej pracy.

 

PREZES

KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

dr Aleksandra Hadzik

Warszawa,4 lipca 2019 r

Podpis

Komunikat dotyczący priorytetowego programu

pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

załącznik


I N F O R M A C J A

            Uprzejmie informuję, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa do 27 lipca 2019 roku nabór wniosków o przyznanie pomocy przeznaczonej dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności. 

załącznik


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje:

załącznik


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

załącznik


I N F O R M A C J A

Starostwo Powiatowe w Białymstoku oraz Polski Związek Zrzeszeń Leśnych informuje o działaniach o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Działanie daje możliwość skorzystania ze środków PROW 2014-2020 w ramach szeregu poddziałań, które są przedstawione w treści w linku poniżej.

Nabór wniosków o dofinasowanie będzie prowadzony w terminie:

od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

Informacje o działaniu dostępne są na stronie ARiMR, pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/pomoc-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska.html


I N F O R M A C J A

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje o możliwości skorzystania przez rolników-hodowców świń z pomocy finansowej przewidzianej w §13p rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2015 r. poz. 187 z późn zmianami).


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje o opublikowaniu w dniu 10 stycznia 2019 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2019 r. poz. 90). W związku z nowelizacją na hodowców trzody nałożono dodatkowe obowiązki.

W SI ust I pkt 8 rozporządzenia nakazuje się prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

     Dodatkowo w SI ust I pkt 10 nakazuje się wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.

Kolejnym obowiązkiem jest umieszczenie przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta (świnie), tablic z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony". Obowiązek ten wynika z 3 rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek.

Aktualna lista obszarów objętych restrykcjami zamieszczona jest pod adresem http://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku w związku z informacjami dotyczącymi problemów w identyfikacji przemieszczanych świń, informuje aby hodowcy trzody zwrócili szczególną uwagę na sposób tatuowania świń oraz jakość tatuownic oraz tuszy używanych do tego celu. W pierwszej kolejności należy rozważyć oznakowanie zwierząt przy pomocy kolczyków, dopiero w przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania tej metody, zalecane jest znakowanie za pomocą tatuaży. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku pragnie zaznaczyć że niedopuszczalne jest oznakowanie świń tylko przy użyciu tatuownicy uderzeniowej bez użycia tuszu oraz używanie tuszy w sprayu.


INFORMACJA O KONKURSIE: "BEZPIECZNE GOSPODARSTWO"

Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli)
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do Konkursu w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do 29 marca 2019 roku.
Szczegółowe informacje o Konkursie i druk zgłoszenia uzyskasz w placówkach Kasy, prasie rolniczej oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl
Laureaci konkursu regionalnego, wojewódzkiego i krajowego zdobędą cenne nagrody i wyróżnienia!

 

 Regulamin i więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl


Informacje na temat polowań Koła łowieckiego "Łoś"

w obwodzie 161, Nadleśnictwo Dojlidy

załącznik nr 1

 


INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła

załącznik nr 1


Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
Podlaskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w Białymstoku

 

zaprasza na bezpłatne szkolenia informacyjne wnioskodawców Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

 

Działanie skierowane do:

- rolników prowadzących chów lub hodowlę co najmniej 50 świń

- spółek wodnych lub związków spółek wodnych

 

TERMINY SZKOLEŃ:

 • 20 listopada 2018 r. (wtorek) godzina 1000 Sala w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Augustowie, ul. Przemysłowa 6

 • 21 listopada 2018 r. (środa) godzina 1000 Sala szkoleniowa w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej, Porosły, ul. Wierzbowa 57

 • 23 listopada 2018 r. (piątek) godzina 1000 Sala Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27

 • 27 listopada 2018 r. (wtorek) godzina 1000 Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach ul. Dubieńska 11

 


INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku

Dariusz Filianowicz

SZKOLENIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku zawiadamia, że istnieje możliwość odbycia szkolenia w zakresie uboju zwierząt w gospodarstwie w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

Szkolenie będzie przeprowadzane co kwartał, termin i miejsce szkolenia zostanie ustalone po zgłoszeniu się osób zainteresowanych ( minimum 15 osób) odbyciem szkolenia.

Szkolenie będzie obejmowało zakres rozporządzenia Rady nr. 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r., w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania (WEL z 2009r, Nr 303 str. 1) , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (DZU z 2017r poz 1840 ze zna), rozp. MRiRWsi z dnia 21 października 2010 r w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny( DZ.U. z 2015 r. poz.392 ze zm) Koszt szkolenia: bezpłatny

Zapisy na szkolenia:

- telefonicznie 85(651-67-46)

- osobiście w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku(w godz. 7,3015,30)

- drogą elektroniczną: i.olejkowska@piwbial.pl

Po zakończeniu szkolenia Powiatowy lekarz Weterynarii w Białymstoku wystawi zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Za wystawienie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić na konto Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta.

Bank PKO S.A: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

 


Ogłoszenia ARiMR:

załącznik nr 1

załącznik nr 2


INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE
PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA
WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

załącznik: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii informuje

 

GO Agri BIO

Społeczny Instytut Ekologiczny zaprasza rolników do udziału w projekcie „GO Agri BIO” finansowanym z grantu przekazanego przez Fundację Carrefour. Projekt przeznaczony jest

dla tych rolników, którzy chcieliby  uprawiać warzywa z certyfikatem rolnictwa ekologicznego i przejść pełen proces konwersji na rolnictwo ekologiczne.

Zapewniamy wsparcie finansowe i merytoryczne. Informacje oraz warunki uczestnictwa są w załącznikach oraz do pobrania tutaj: GO Agri BIO

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać wyłącznie e-mailem na adres: biuro@sie.org.pl najpóźniej do 20 września 2018 r.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 5 rolników, dlatego w przypadku dużej ilości zgłoszeń o udziale w projekcie może decydować kolejność wpłynięcia wniosku.

Szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie www.sie.org.pl oraz w załącznikach.

 

załącznik nr 1 informacje o projekcie

załącznik nr 2 formularz rekrutacyjny

 


Demokratyzacja BIO

W ramach inicjatywy „Demokratyzacja BIO” realizowanej przez Fundację AgriNatura jest szansa na pomoc finansową, doradztwo i szkolenia, celem których jest wspieranie rozwoju towarowej produkcji warzyw ekologicznych.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród rolników ekologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z dołączonymi materiałami. Formularze rekrutacyjne należy kierować  na adres mailowy: biuro@agrinatura.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2018 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie www.agrinatura.pl

 

załącznik nr 1 opis projektu

załącznik nr 2 formularz zgłoszeniowy

 


 Szacowanie szkód w rolnictwie

Dokumenty należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (tj. susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawina).

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • data wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych - opisać miejsce i czas zdarzenia;

 • rodzaj żywiołu;

 • rozmiary szkód powstałe w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych (ilość gospodarstw rolnych, powierzchnie i rodzaje upraw, ilość budynków, inne straty w infrastrukturze - wymienić jakie);

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Załączniki:

 • załącznik nr 1 – wniosek właściciela gospodarstwa rolnego o oszacowanie szkód, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

 • załącznik nr 2 – oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych

 • załącznik nr 3 – oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach - instrukcja wyliczania stanów liczebnych stada zwierząt w gospodarstwie rolnym

 • załącznik nr 4 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (składana z wnioskiem rolnika)
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie