Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Wasilkowie położony jest na drodze do Wsi Dąbrówki. Powstał pod koniec XIX wieku. Do dziś na jego terenie zachowało się kilkanaście macew jednak pod grubą warstwą ziemi jest ich najprawdopodobniej więcej. W miejscu bramy wejściowej ustawiono metalowe gwiazdy Dawida.

W czerwcu 2007 r. wykonano na cmentarzu kamienną ścieżkę oraz lapidarium upamiętniające Żydów mieszkających w Wasilkowie przed II wojną światową. Do budowy pomnika użyto m.in. odnalezionych fragmentów macew.

Pierwsi Żydzi osadzili się w Wasilkowie w 1650 r. Przybyli oni z pobliskiej Choroszczy i w 1714 r. utworzyli niezależną gminę żydowską. Pod koniec XIX wieku w mieście liczącym 3800 mieszkańców aż 1470 osób było wyznania mojżeszowego. Przed II wojną światową mieszkało ich tu około tysiąca. Cmentarz jest szczególnym, historycznym miejscem oddającym cześć ofiarom okupacji niemieckiej i przyciągającym wyznawców wszystkich religii.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie