Kontakt

GMINA WASILKÓW: gmina miejsko - wiejska

  1. Dane adresowe Urzędu
  2. Dane teleadresowe Urzędu
  3. Godziny pracy Urzędu
  4. Konta bankowe Urzędu
  5. Informacje o terminach przyjęć ws. skarg i wniosków
  6. Inspektor Ochrony Danych

1. Dane adresowe:

URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

województwo: podlaskie, powiat: białostocki

zdjęcie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - widok od skrzyżowania ul. Białostockiej z ul. Sienkiewicza

 

2. Dane teleadresowe:

Telefon centrala:

85 71 - 85 - 400

Wewnętrzne numery telefonów do pracowników załatwiających bieżące sprawy mieszkańców

Obsługa interesanta

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 011

Urząd Stanu Cywilnego, sprawy meldunkowe

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 031

Dowody osobiste, sprawy meldunkowe

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 023

Podatki

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 028

Opłaty za odbiór odpadów

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 021

Ochrona środowiska, "Czyste powietrze"

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 037

Warunki zabudowy

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 014

Utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne, zajęcie pasa drogowego

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 022

Działalność gospodarcza, koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, oświata

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 033

Fax:

85 71 - 85 - 700

e-mail:

(przyjmowanie korespondencji oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej)

Napisz e-mail na adres: kancelaria małpa wasilkow kropka pl


Urzędowa skrytka podawcza ESP:

Elektroniczna skrzynka Podawcza ePUAP. Napisz pismo ogólne do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

/1r6q5g3po2/SkrytkaESP

Strona BIP urzędu:

bip.wasilkow.pl

Strony WWW:

wasilkow.pl

kartawasilkowianina.pl

pitwwasilkowie.pl

twojwasilkow.pl 

wasilkow.esesja.pl

Youtube.com 

facebook.com/UMwWasilkowie/

 dane e-mapa gm. Wasilków

 MPZP, studium gm. Wasilków

REGON:

050659183

NIP

966 - 210 - 43 - 41

Zgłoszenia zgonów w dni wolne od pracy:

tj. w soboty tylko pod nr tel. 664 913 356 lub  530 453 456 w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

3. Godziny pracy Urzędu*

poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek 9:00 – 17:00
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 15:30
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

Godziny pracy kasy

poniedziałek 8:00 – 14:00
wtorek 9:30 – 16:00
środa 8:00 – 14:00
czwartek 8:00 – 14:00
piątek 8:00 – 14:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

 

*godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego, Dowodach Osobistych, Ewidencji Ludności.

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:30 - 15:00
wtorek - 9:00 - 16:30

4. Konta bankowe Urzędu

1. Konto wpłat należnych z tytułu:

podatków, opłat skarbowych,

oraz innych opłat:

45 1020 1332 0000 1502 1249 3807

2. Konto wpłat należnych z tytułu:

Opłaty za udostępnienie danych osobowych

33 1020 1332 0000 1902 1249 4797

3. Konto wpłat należnych z tytułu:

gospodarki odpadami

40 1020 1332 0000 1802 1249 4235

5. W sprawach skarg i wniosków

 
  • Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 9.00 do 17.00.
  • Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Aleksander Zalejski przyjmuje zgodnie z harmonogramem na stronie: https://bip.wasilkow.pl/radamiejska/

 

6. Inspektor Ochrony Danych

Kazimierz Kmita, pokój nr 11 na I piętrze, e-mail:iod(at)wasilkow.pl

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie