Kontakt

GMINA WASILKÓW: gmina miejsko - wiejska

 1. Dane adresowe Urzędu

 2. Dane teleadresowe Urzędu

 3. Godziny pracy Urzędu

 4. Konta bankowe Urzędu

 5. Informacje o terminach przyjęć ws. skarg i wniosków

 6. Inspektor Ochrony Danych

1. Dane adresowe:

URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

województwo: podlaskie, powiat: białostocki

zdjęcie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - widok od skrzyżowania ul. Białostockiej z ul. Sienkiewicza

 

2. Dane teleadresowe:

 • centrala telefoniczna:

85 71 - 85 - 400

Wewnętrzne numery telefonów do pracowników załatwiających bieżące sprawy mieszkańców
 • biuro obsługi interesanta
85 71 - 85 - 400, wew. 011
 • dowody osobiste,
 • ewidencja ludności,
 • rejestr wyborców,
85 71 - 85 - 400, wew. 023
 • podatki
85 71 - 85 - 400, wew. 028
 • opłaty za odbiór odpadów,
 • program: "Czyste powietrze",
85 71 - 85 - 400, wew. 021
 • ochrona środowiska,
 • gospodarka odpadami,
85 71 - 85 - 400, wew. 037
 • warunki zabudowy
85 71 - 85 - 400, wew. 014
 • utrzymanie dróg,
 • oświetlenie uliczne,
85 71 - 85 - 400, wew. 022
 • zajęcie pasa drogowego
85 71 - 85 - 400, wew. 044
 • działalność gospodarcza,
 • koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • archiwum

85 71 - 85 - 400, wew. 012

 • oświata

85 71 -85 -400, wew. 033

 • Urząd Stanu Cywilnego

85 72-22-130

 • Fax:
85 71 - 85 - 700
 • e-mail:
(przyjmowanie korespondencji oraz rozpatrywanie pism w wskazanym katalogu spraw)

Napisz e-mail na adres: kancelaria małpa wasilkow kropka pl

rozpatrywane są tylko pisma wnoszone na e-mail

 • Urzędowa skrytka podawcza ESP,
 • adres skrytki :

/1r6q5g3po2/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka Podawcza ePUAP. Napisz pismo ogólne do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

 • Gmina Wasilków i urząd, 
 • skrzynka e-Doręczeń: 

AE:PL-45822-27255-CCCTJ-25 

(aktywna nie wcześniej niż po 30.09.2024 r.)

edoreczenia.gov.pl

 • Strona BIP urzędu:

bip - logobip.wasilkow.pl

 • Strony WWW prowadzone przez Urząd:

wasilkow.pl

kartawasilkowianina.pl

pitwwasilkowie.pl

twojwasilkow.pl 

wasilkow.esesja.pl

Youtube.com 

facebook.com/UMwWasilkowie/

 dane e-mapa gm. Wasilków

 MPZP, studium gm. Wasilków

 • REGON Gminy Wasilków:
050659183
 • NIP Gminy Wasilków:
966 - 210 - 43 - 41

Zgłoszenia zgonów w dni wolne od pracy:

tj. w soboty tylko pod nr tel. 664 913 356 lub  530 453 456 w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

3. Godziny pracy Urzędu*

poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek 9:00 – 17:00
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 15:30
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

Godziny pracy kasy

poniedziałek 8:00 – 14:00
wtorek 9:30 – 16:00
środa 8:00 – 14:00
czwartek 8:00 – 14:00
piątek 8:00 – 14:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

 

*godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego, Dowodach Osobistych, Ewidencji Ludności.

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:30 - 15:00
wtorek - 9:00 - 16:30

4. Konta bankowe Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

1. Konto wpłat należnych z tytułu:

podatków, opłat skarbowych,

oraz innych opłat:

45 1020 1332 0000 1502 1249 3807

2. Konto wpłat należnych z tytułu:

Opłaty za udostępnienie danych osobowych

33 1020 1332 0000 1902 1249 4797

3. Konto wpłat należnych z tytułu:

gospodarki odpadami

40 1020 1332 0000 1802 1249 4235

5. W sprawach skarg i wniosków

 • Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz przyjmuje mieszkańców  w każdy wtorek w godz. od 9.00 do 17.00.

  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przyjmuje mieszkańców we wtorki w godz. 16.30-17.00

6. Inspektor Ochrony Danych

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie