Puszcza Knyszyńska

PUSZCZA KNYSZYŃSKAPuszcza Knyszyńska

Położona na Wysoczyźnie Białostockiej Puszcza Knyszyńska to ogromny teren leśny o powierzchni ok. 1050 km² (drugi pod względem wielkości obszar puszczański zaraz po Puszczy Białowieskiej). Przez jej tereny  przepływa rzeka Supraśl wraz z dopływem Sokołdą. Bogactwo świata zwierzęcego i roślinnego stanowi o niepowtarzalnym charakterze puszczy, na której terenie stwierdzono występowanie 23 zespołów leśnych i zaroślowych. Stanowi ona również ostoję zwierzyny. Występują w niej rzadkie gatunki, takie jak: ryś, wilk i żubr. Od 1974 r. w Puszczy Knyszyńskiej znajduje się ostoja żubra. Na obszarze puszczy występuje również co najmniej 38 gatunków lęgowych ptaków, a dziewięć z nich w ilości pozwalającej uznać ten teren za ostoję o znaczeniu międzynarodowym Natura 2000. 

 PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

W 1988 r. na terenie Puszczy Knyszyńskiej powstał Park Krajobrazowy im. prof. Witolda Sławińskiego, który obejmuje obszar lasów i dolin rzecznych. Należy on do największych parków w Polsce - wraz z otuliną liczy ponad 126 tys. ha. Jest to park typowo leśny. Lasy i zadrzewienia zajmują 85% jego powierzchni. Pozostałe 15% to łąki, pola i wody.  Celem parku jest ochrona i zachowanie zasobów przyrodniczych, walorów kulturowych i historycznych Puszczy Knyszyńskiej, a także stworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz rozwijanie turystyki kwalifikowanej i wypoczynku. 

  

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie