Instalacje OZE - Słoneczny Wasilków

Lista osób zakwalifikowanych w projekcie grantowym pn. „Słoneczny Wasilków – Instalacje OZE w Gminie Wasilków”


Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Wasilków pozyskała z Unii Europejskiej 1,3 mln zł dofinansowania, w ramach którego na budynkach mieszkalnych w naszej gminie zostaną zamontowane instalacje solarne do wytwarzania ciepłej wody oraz instalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od dnia 12.04.2021 r. od godziny 7:30 do dnia 30.04.2021 r. do godziny 15:30.  Wszelkie szczegóły znajdują się w linku na dole strony.

Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o Grant na sfinansowanie jednego z następujących wariantów:

 • Wariant A – instalacja fotowoltaiczna (panele PV) przeznaczona do produkcji energii elektrycznej;
 • Wariant B – instalacja solarna (kolektory słoneczne) przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania centralnej wody użytkowej;
 • Wariant C – instalacja hybrydowa - instalacja fotowoltaiczna połączona z instalacją solarną do produkcji energii na potrzeby jednego budynku mieszkalnego;

 

W ramach projektu na terenie Gminy Wasilków powstanie minimum:

 • 35 instalacji fotowoltaicznych
 • 15 instalacji kolektorów słonecznych
 • 27 instalacji hybrydowych

Wysokość Grantu dla jednego mieszkańca nie może przekroczyć 65% poniesionych w ramach inwestycji kosztów, jak również nie może być większa niż:

 • 14 tys. zł. – w przypadku wariantu A i B
 • 24 tys. zł. – w przypadku wariantu C

Moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych będzie dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną Grantobiorcy, przy czym maksymalnie nie będzie mogła przekroczyć 5 kWP.

 

Całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej przez objętą Grantem instalację fotowoltaiczną nie może przekroczyć w rocznym rozliczeniu 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej przez mieszkańca z sieci energetycznej w tym samym okresie rozliczeniowym.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe (w tym rachunki za energię elektryczną) oraz uwzględniając następujące kryteria:

 • liczba osób rozliczających deklarację PIT w Gminie Wasilków;
 • stopień niepełnosprawności;
 • Karta Dużej Rodziny;
 • korzystanie ze środków publicznych OZE;

Informujemy również, że osoby, które złożyły deklarację w naborze rozpoznawczym w 2019 roku otrzymają dodatkowe punkty przy rozpatrywaniu wniosków.

 

Szczegóły na temat wniosku, zasady oraz wymagane dokumenty znajdują się w przekierowanym odnośniku: Granty na montaż domowych instalacji OZE w projekcie "Słoneczny Wasilków".


 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie