Kościół pw. Przemienienia Pańskiego

W centrum Wasilkowa znajduje się zabytkowy kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego z 1883 roku. Architektura świątyni nawiązuje do stylu romańskiego i gotyckiego. Jest to murowany, jednonawowy kościół z wieżą – dzwonnicą nad prezbiterium. W dolnej kondygnacji wieży umieszczona jest kruchta.

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego

W skład zabytkowego wyposażenia kościoła wchodzą:
1. Rzeźba krucyfiks z I poł. XVII w., wykonana w stylu baroku ludowego z akcentami gotyckimi.
2. Rzeźba krucyfiks z II poł. XVIII w. (późny barok).
3. Obrazy – stacje Drogi Krzyżowej, ufundowane przez Franciszka Różańskiego w 1886 r.
4. Rzeźba Matki Bożej w koronie na zwieńczeniu ambony – II poł. XVIII w.
5. Ambona w stylu neobarokowym z końca XIX w.
6. Ołtarz główny – neobarokowo-neoklasycystyczna konstrukcja architektoniczna z elementami dekoracyjnymi z końca XIX w. W górnej części ołtarza znajduje się obraz Św. Trójcy z II poł. XIX w.
7. Ołtarze boczne oraz obrazy Michała Archanioła i Chrystusa Pana z końca XIX w.
8. Obraz Ukrzyżowanie z I poł. XIX w.
9. Konfesjonał z II poł. XIX w.
10. Kropielnica z 1860 r.

Powstanie parafii wiąże się z nadaniem osadzie praw miejskich przez króla Zygmunta Augusta. Dnia 10.12.1566 r. król wydał dekret zezwalający na powstanie niezależnej parafii wasilkowskiej. Przy powstającym kościele utworzono również cmentarz. Wtedy też wzniesiono pierwszą drewnianą świątynię na tzw. Kościelisku, w pobliżu dzisiejszego kościoła. W latach 80-tych XIX w. pomimo braku wystarczających środków i utrudnień ze strony władz carskich udało się rozpocząć budowę świątyni, która trwała trzy lata.

W roku 1883 konsekrowano świątynię pw. Przemienienia Pańskiego jednak tytuł kościoła parafialnego otrzymała ona dopiero w 1907 r. Uroczystej konsekracji dokonał dziekan białostocki Wilhelm Szwarc, który od początku sprawowania swego urzędu czynił starania o przywrócenie administracyjnie odrębnej parafii w Wasilkowie, zlikwidowanej w 1866 r. Budowniczy katedry białostockiej spotkał się jednak ze zdecydowanym oporem władz carskich i dopiero w 1898 r. wspólnota wasilkowska otrzymała odrębnego duszpasterza filialistę.

Cmentarz przy kościele pozostał czynny do roku 1895, kiedy to potężny pożar strawił niemal połowę miasta i pochłonął 10 ofiar śmiertelnych. Zniszczenia były na tyle dotkliwe, że należało wykonać nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całej miejscowości. W nowym projekcie wydzielono miejsce na nowy cmentarz grzebalny poza miastem.

W 1911 r. kościół przebudowano, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości parafia odzyskała zabytkową kapliczkę Serca Pana Jezusa. Wzniesiono również pamiątkowy krzyż w miejscu rozebranego w 1867 r. kościoła Św. Trójcy. Obraz z głównego ołtarza tamtej świątyni znajduje się dzisiaj na zwieńczeniu ołtarza głównego kościoła Przemienienia Pańskiego natomiast obrazy nad bocznymi ołtarzami pochodzą z kaplicy wybudowanej w latach 1927-28 na placu po rozebranym kościele.

W 1996 r. z części parafii Przemienienia Pańskiego utworzono oddzielną parafię Matki Boskiej Bolesnej.

Zapraszamy na stronę: www.ppwasilkow.archibial.pl

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie