Dostępność urzędu dla osób niepełnosprawnych

 

Deklaracja dostępności strony www.wasilkow.pl

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Dostępność architektoniczna urzędu na zdjęciach

 

Urząd Miejski w Wasilkowie – zakres działalności

Urząd Miejski w Wasilkowie mieści się przy ul. Białostockiej 7, w centralnej części miasta. Dojazd autobusem komunikacji miejskiej linii nr 100 – przystanek Wasilków Kupiecka (podróżujący od strony Świętej Wody) oraz Wasilków Kościuszki (przyjeżdżający od strony Białegostoku).

Wjazd na parking urzędu od ulicy Sienkiewicza.

Urząd jest czynny we wtorki od 9.00 do 17.00, w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30-15.30.

Wejście do urzędu dla osób poruszających się na wózku dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępny od strony ul. Sienkiewicza.

Usługa Wideo-tłumacza dla osób głuchych jest dostępna od godz. 8.00 do końca pracy urzędu. Można z niej skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba się specjalnie umawiać.

Na parterze budynku urzędu znajduje się Biuro Obsługi Interesanta. Punkt jest wyposażony w pętlę indukcyjną oraz lupę powiększającą. Tuż po wejściu do budynku znajduje się plan tyflograficzny parteru budynku.

Sprawy które załatwisz w naszym urzędzie to m.in.: sprawy meldunkowe, dowody osobiste, zawarcie małżeństwa, akty urodzeń i akty zgonu, podatki lokalne, opłaty za odbiór odpadów, rejestracja działalności gospodarczej, ustalenie warunków zabudowy, usuwanie drzew i krzewów.

Szczegółowe informacje o tym, jakie sprawy załatwiamy dostępne są na naszej stronie internetowej: www.wasilkow.pl oraz www.bip.wasilkow.pl

Kontakt z koordynatorem ds. dostępności: m.siedlecki(at)wasilkow.pl, 85 7185 400 wew. 012

 

facebook