Złóż wniosek o nagrodę sportową za wybitne osiągnięcia sportowe w 2022 roku

nagrody sportowe grafika.png

Nagrody sportowe – złóż wniosek do 30 września 2023 r.

Nagrody sportowe są przyznawane raz w roku za wysokie osiągnięcia sportowe za ubiegły rok. W tym roku składamy wnioski, w których wpisujemy osiągnięcia sportowe z 2022 roku co najmniej na szczeblu wojewódzkim, czyli w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Komu są przyznawane nagrody sportowe?

Nagrody sportowe przyznawane są osobom mieszkającym na terenie miasta i gminy Wasilków za wysokie wyniki sportowe w kategoriach:
1) Najlepszy Sportowiec
2) Najlepszy Trener
3) Najlepszy Młody Sportowiec – nagroda dla zawodnika do 18. roku życia
4) Zasłużony dla wasilkowskiego sportu - nagroda za całokształt działalności sportowej

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać:
1) zawodnicy
2) kluby sportowe i szkoły
3) trenerzy
4) rodzice, przedstawiciele ustawowi, opiekunowie prawni zawodników w przypadku osób małoletnich

Szczegółowe informacje oraz wniosek jest do pobrania na stronie:

https://bip.wasilkow.pl/poradnikinteresanta/nagrody-sportowe/nagrody-sportowe-burmistrza-wasilkowa.html

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. (85) 718 54 00 wew. 036.

--------------------------------

Uwaga!

Nagrody sportowe nie są formą stypendium sportowego, to zupełnie inna forma wyróżnienia.

Wnioski na stypendia sportowe można składać do 15 września 2023 r. i dotyczą one dzieci uczących się w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Wasilków, ale już nie absolwentów klas 8.

Więcej informacji o stypendiach: https://bip.wasilkow.pl/oswiata/stypendia_naukowe_sportowe_i_artystyczne/

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie