Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej w Wasilkowie

Ilustracja do artykułu Obraz3.png

 

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Informuję, iż w dniu 25 sierpnia 2016 roku, o godzinie 15-ej
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się
XXIV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Miasta Wasilków (w sąsiedztwie rejonu Panerka).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Studzianki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/216/12 Rady Miejskiej
  w Wasilkowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wasilków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

  

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie