Zaproszenie do konsultacji społecznych

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie
do 15 listopada 2019 r.  do godz. 15.30  w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. 10  lub pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl na formularzu dostępnym:

Burmistrz Wasilkowa zaprasza jednocześnie wszystkie organizacje na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 14 listopada 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie