Zapraszamy na XXIX sesję Rady Miejskiej w Wasilkowie

Informujemy, że w dniu 24 września 2020 roku o godz. 16:00

odbędzie się

XXIX sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

 Obrady sesji są jawne.

Zapraszamy mieszkańców do obejrzenia transmisji na żywo pod adresem:

http://wasilkow.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady


Pod tym samym adresem (archiwum) będzie też dostępne nagranie po zakończeniu obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia (porządek obrad, projekty uchwał),

są dostępne w systemie eSesja oraz w Portalu Mieszkańca pod następującym adresem:

http://wasilkow.esesja.pl/posiedzenie/2f732df5-8763-4

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie