Wasilkowscy Seniorzy w Centrum Uwagi

Etap badania II.1.jpg

Droga Seniorko / Drogi Seniorze czy wiesz, że..?

Urząd Miejski w Wasilkowie pozyskał dofinansowanie z Województwa Podlaskiego, udzielonego w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”, na realizację przedsięwzięcia pn. „WASILKOWSCY SENIORZY W CENTRUM UWAGI”. Cały projekt realizowany jest z inicjatywy oraz we współpracy z Radą Seniorów Gminy Wasilków.

Co jest realizowane w ramach projektu?

Projekt składa się z dwóch etapów:

Etap I – przygotowanie oraz wydruk informatora.

„Wasilkowski Informator Seniora” to broszura z najważniejszymi informacjami dla wasilkowskich seniorów. Znajdą w nim Państwo nie tylko opis grup społecznych działających na terenie gminy, ale również opis co można robić w wolnym czasie, gdzie się udać po pomoc, bądź w jaki sposób reagować na niebezpieczne sytuacje. W folderze znajdą Państwo również bazę teleadresową gminy Wasilków. Mamy nadzieję, że taki kompleksowy zbiór informacji w dużej mierze ułatwi codzienne funkcjonowanie. Przewidywany wydruk i rozpoczęcie dystrybucji do końca 2023 roku.

Etap II – przeprowadzenie badania mającego na celu zbadanie potrzeb seniorów zamieszkujących gminę Wasilków.

Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkujących gminę Wasilków ma na celu zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań. Dzięki poprawnie przeprowadzonemu badaniu i wnioskom końcowym będziemy w stanie lepiej dopasować działania skierowane do Państwa grupy wiekowej, co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości Państwa życia.

Aby zadanie zostało przeprowadzone zgodnie ze sztuką, podpisana została umowa z Fundacja SocLab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych", która przeprowadzi w/w badanie.

W jaki sposób wygląda taka analiza? Oprócz interpretacji danych zastanych, zostaną przeprowadzone ANONIMOWE badania społeczne wśród wasilkowskich seniorów:

  1. W postaci zanonimizowanych ankiet - dla tych z Państwa, którzy biegle obsługują się komputerem w wersji elektronicznej, natomiast dla pozostałych umożliwione będzie wypełnienie ankiety w wersji papierowej, w Urzędzie Miasta i Gminy Wasilków, a także u Sołtysów wsi;

  2. W postaci badań fokusowych, czyli rozmów i konsultacji przeprowadzonych w formie wywiadu zorganizowanego przez Fundację Soclab z wybraną grupą seniorów z gminy Wasilków;

  3. W postaci badania konsultacyjno-obserwacyjnego – podczas Wasilkowskiego Dnia Seniora przedstawiciele Fundacji „Soclab” z chęcią z Państwem porozmawiają i pomogą wypełnić ankietę w wersji papierowej.

Diagnoza potrzeb seniorów po przeprowadzeniu wszystkich badań i zebraniu danych, będzie zwieńczona opracowaniem wraz z wnioskami, wykonanym przez zespół badawczy. Dokument będzie stanowił podstawę do dalszych działań na rzecz seniorów z gminy Wasilków.

Mamy nadzieję, że zaangażują się Państwo w cały proces, co umożliwi poznanie Nam Was, Waszych potrzeb i oczekiwań.

Osoby, które mogą być zakwalifikowane do badania – seniorzy z gminy Wasilków.

Obecnie ogłaszamy możliwość wzięcia udziału w Etapie II punkt 1, czyli w ankiecie dotyczącej diagnozy potrzeb seniorów zamieszkujących gminę Wasilków!

Link do ankiety: https://twojwasilkow.pl/pl-PL/projects/badanie-potrzeb-seniorow-z-gminy-wasilkow-ankieta

Ankiety papierowe dostępne są w Urzędzie Miasta w Wasilkowie w holu głównym lub u Sołtysów wsi.

Ankietę można wypełnić w dniach 02.11.2023-24.11.2023.

Czekamy na Wasz głos w ważnej sprawie!

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie