Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy skierowane głównie do osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami.

PUP_Wasilkow.jpg
W ramach wspólnego dyżuru pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i Oddziału Podlaskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszamy na konsultacje, które odbędą się 26 września (wtorek) w godz. 10.00-12.00.

Pracownicy PUP w Białymstoku przekażą informacje:

- pracodawcom, planującym zatrudnienie osób bezrobotnych, w szczególności osób z niepełnosprawnością o formach wsparcia oferowanych przez Urząd;

-osobom pozostającym bez zatrudnienia, w szczególności osobom z orzeczoną niepełnosprawnością o możliwości odbycia stażu, sfinansowania kosztów
szkolenia, pozyskania środków publicznych, w tym środków PFRON na założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedstawią aktualne oferty pracy.

Pracownik Oddziału Podlaskiego PFRON w Białymstoku udzieli Informacji o dofinansowaniu do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz na temat refundacji składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie