Publiczne losowanie numerów projektów BO2022 na karcie do głosowania

Ilustracja do artykułu Plakat - losowanie numerów na karcie gffgs.jpg

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/363/21 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dn. 29 kwietnia 2021 r. 
w sprawie budżetu obywatelskiego informuję, że

13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,
ul. Białostocka 7 (sala konferencyjna)
odbędzie się spotkanie zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

W drodze publicznego losowania z udziałem przedstawicieli
mieszkańców Wasilkowa, radnych i organizacji pozarządowych

zostanie ustalona kolejność zgłoszonych projektów
na karcie do głosowania.

Burmistrz Wasilkowa

Adrian Łuckiewicz

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie