LXXXV Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 22 lutego 2024

Sesja min 22 luty.jpg

Informujemy, że 22 lutego 2024 r. o godz. 16:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

odbędzie się

 LXXXV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

Obrady sesji są jawne

Zapraszamy mieszkańców do obejrzenia transmisji na żywo pod adresem:

http://transmisjerady.wasilkow.pl/

Pod tym samym adresem (archiwum) będzie też dostępne nagranie po zakończeniu obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia (porządek obrad, projekty uchwał)

są dostępne w systemie eSesja oraz w Portalu Mieszkańca pod następującym adresem:

https://wasilkow.esesja.pl/posiedzenie/047eade0-4ee8-4

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie