Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wasilków

Ilustracja do artykułu konsultacja uchwaly Mlodziezowa Rada Gminy.png

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz środowisko młodzieży do zgłaszania uwag i propozycji do:

Projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wasilków i nadania jej statutu

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 10 września 2021 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wasilkow.pl

Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny na stronie: https://bip.wasilkow.pl/organizacje_pozarzdowe/konsultacje_prawa_miejscowego/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-wasilkowie-w-sprawie-powolania-mlodziezowej-rady-gminy-wasilkow-i-nadania-jej-statutu.html

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie