Bezpłatne porady psychologiczne dla mieszkańców Gminy Wasilków

Punkt konsultacyjny Wasilków.png

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wasilków.

Zachęcamy wszystkich potrzebujących pomocy psychologicznej do skorzystania z nieodpłatnych porad, które są udzielane w dwóch lokalizacjach:

  • w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Białostockiej 19 w każdy piątek w godz. 9.00-11.00
  • w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta przy ul. Polnej 1/4a w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 16.00-19.00.

Uwaga! Przed zgłoszeniem się na wizytę należy umówić termin spotkania, dzwoniąc pod numer: 795 727 910

Dzięki nawiązaniu współpracy z wybitnymi specjalistami oferujemy szeroki zakres wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ich rodzin i bliskich - dzieci, młodzieży i dorosłych. Poniżej przedstawiamy sylwetki osób tworzących Gminny Punkt Konsultacyjny.

 Wojciech Powichrowski 1m.png

Wojciech Powichrowski – psychoterapeuta, mediator, terapeuta rodzinny,
Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień z 34-letnim stażem pracy z osobami uzależnionymi. Ukończył studia magisterskie w zakresie pedagogiki.  Jest ponadto certyfikowanym realizatorem rekomendowanych programów CANDIS, FRED goes NET oraz terapeutą Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA, placówki  ETAP - Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Białymstoku oraz Punktu konsultacyjnego ds. Uzależnień w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach.

 M. Katarzyna Żywno 1m.png

M. Katarzyna Żywno - psychoterapeutka, psychotraumatolog, socjoterapeutka, pedagog, profilaktyk uzależnień.
Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie - Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, 1,5-roczne szkolenie z Psychotraumatologii Praktycznej w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii, Studium Profilaktyki Uzależnień w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie, Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej w WOAK w Białymstoku. Ukończyła liczne szkolenia, takie jak: Psychoanalityczna praca z parami, Trening Zastępowania Agresji, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Dialog motywacyjny i inne. Aktualnie pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI w Białymstoku, a także w Ośrodku Psychoterapii ANIMUS w Białymstoku.  Swoje doświadczenie zawodowe nabywała w prywatnych ośrodkach psychoterapii, w Szpitalu Ogólnopsychiatrycznym w Choroszczy, na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi, w internacie Zakładu Poprawczego, a także w pracy w pomocowych organizacjach pozarządowych.

Alina Bącik 1m.png

Alina Bącik - pedagog, socjoterapeutka, mediator szkolny, doradca zawodowy.
Obecnie jest uczestnikiem 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dialog w Warszawie – „Psychoterapia zintegrowana, z uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz pracy z dzieckiem i młodzieżą”, posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończyła roczny kurs „Psychoterapia  dzieci i młodzieży w praktyce”, szkolenie z zakresu „Psychologiczna pomoc okołoporodowa – Ciąża pod lupą”. Ukończyła również szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, pracy z traumą.
Jest trenerem Treningu Zastępowania Agresji, Treningu pewności siebie, praktykiem metody „Kids’ Skills” – Dam Radę oraz „I’m Proud of You” – Jestem z Ciebie Dumny, terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiada certyfikat realizatora programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I. II, III. Prowadziła kilka edycji programu dla nauczycieli i rodziców w szkole.
Od października 2021 roku prowadzi Punkt Konsultacyjny w Gminie Wasilków, w którym udziela wsparcia dla dysfunkcyjnych rodzin z problemem alkoholowym, problemem przemocy w rodzinie oraz w innych problemach z obszaru pomocy społecznej.
Aktualnie pracuje w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej OTWARCI. Zajmuje się terapią młodzieży, osób dorosłych, psychoedukacją rodziców. Prowadzi treningi i szkolenia.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ewa Gawryluk 1m.png

Ewa Gawryluk - koordynator
Od 33 lat pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie. Od 12 lat jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w Wasilkowie, gdzie poprzez wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe pomaga osobom uwikłanym w przemoc. Od 4 lat wspiera osoby uzależnione od alkoholu poprzez pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest absolwentką studiów magisterskich w zakresie pedagogiki socjalnej na Uniwersytecie w Białymstoku Ukończyła specjalizację I i II stopnia na kierunku praca socjalna z dziećmi. Ukończyła liczne kursy i szkolenia specjalistyczne, m.in. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Mediacje rodzinne, Praca z rodziną z problemem przemocy domową,  „Odzyskać dziecko”, które dały jej umiejętność wspierania osób uwikłanych w przemoc i uzależnienia.

Adresatami oferty Gminnego  Punktu Konsultacyjnego są: dzieci, młodzież  i dorośli eksperymentujący lub  uzależnieni od nikotyny, alkoholu, narkotyków i NSP, komputera i internetu, hazardu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby zainteresowane problemem (m.in. nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy, pracownicy służb społecznych).

Formy udzielanej pomocy:

  • poradnictwo, wsparcie, interwencja kryzysowa
  • diagnoza uzależnień
  • konsultacje dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów  mediacje rodzinne
  • edukacja w zakresie przyczyn, faz, mechanizmów, skutków uzależnień, nawrotów indywidualna i dla grup dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych zainteresowanych osób

 

 Bezpłatne porady psychologiczne v.24.jpg

 

Do pobrania: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA w województwie podlaskim

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie