72. Kongres Esperantystów Chrześcijan "Dialog między religiami" na Podlasiu i w Wasilkowie

grafika kongres Esperantystów.PNG

W dniach 5-12 sierpnia odbędzie się 72. Kongres esperantystów chrześcijan pt. "Dialog między religiami". 8 sierpnia uczestnicy kongresu spotkają się w Wasilkowie.
 
Esperantyści, reprezentanci 13 krajów europejskich, Kuby i DR Konga przyjadą na Podlasie, by wziąć udział w 72. Kongresi Esperantystów Chrześcijan organizowanym od lat przez KELI – Światową Ligę Esperantystów Chrześcijan. Tym razem zawitają do Białegostoku - do miasta narodzin Ludwika Łazarza Zamenhofa i uniwersalnego języka esperanto.
 
Tematem wiodącym Kongresu jest „Dialog między religiami”. Bazą Kongresu będzie Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, lecz kolejne sesje wyjazdowe odbędą się w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, w Wielkiej Synagodze w Tykocinie, w klasztorze i bibliotece Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, w sanktuarium „Święta Woda” w Wasilkowie oraz Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach.
 
Lokalni organizatorzy: Fundacja im. Ludwika Zamenhofa oraz Białostockie Towarzystwo Esperantystów pragną pokazać gościom, w jaki sposób wielokulturowość mieszkańców na Podlasiu łączy się z wieloma religiami. 18 referatów głoszonych przez przedstawicieli różnych wyznań pozwoli nam zrozumieć punkt widzenia tych, wydawało by się, „innych niż my”. Wierzymy, że wspólny język ułatwi nam porozumienie.
 
Patronami Kongresu zostali Marszałek Województwa Podlaskiego dr Artur Kosicki, Wojewoda Podlaski mgr Bohdan Paszkowski, Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski, Arcybiskup dr Józef Guzdek Metropolita Białostocki i Biskup Białostocki oraz Gdański dr Jakub (Kostiuczuk), burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz.
 
Kongres został objęty wsparciem Miasta Białystok, Gmin: Tykocin, Supraśl i Wasilków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Muzeum Podlaskiego, Białostockiego Ośrodka Kultury oraz Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

plakat Kongres Esperantystów.PNG
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie