„Zielony” budżet obywatelski - a rozwój zielonej infrastruktury miasta Wasilków

Ilustracja do artykułu ZBO 2dhjh.jpg

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego został wprowadzony „zielony” budżet obywatelski, którego ideą jest zwiększenie udziału mieszkańców w rozwoju zieleni i zielonej infrastruktury miasta Wasilków.

  • Projekty „zielone” – NOWOŚĆ

Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty „zielone” mające na celu zakładanie nowych terenów zielonych, jak też pielęgnację czy doposażenie i rozbudowę już istniejących. Mogą one dotyczyć tworzenia skwerów i miejsc wypoczynku, nasadzeń w pasach drogowych, ochrony cennego drzewostanu, utworzenia łąk kwietnych, sadów owocowych, parkletów itp.

  • Kto może zgłosić projekt zielony?

Może go zgłosić każdy mieszkaniec gminy Wasilków – bez względu na to czy mieszka w mieście czy na terenie wiejskim. Musi być on jednak zlokalizowany w przestrzeni ogólnodostępnej miasta Wasilków.

  • Jaki jest maksymalny koszt projektu zielonego?

Maksymalna wartość projektu zielonego to 30 tys. zł. Warunkiem koniecznym jest przeznaczenie co najmniej 70% wnioskowanych środków na zieleń. Pozostałe 30% można przeznaczyć na wyposażenie służące zabawie i/lub rekreacji. Opracowując kosztorys projektu zielonego należy też pamiętać, że roczne koszty utrzymania nie mogą przekroczyć 50% wartości zgłoszonego projektu.

Nabór wniosków na projekty ogólnomiejskie, sołeckie i zielone w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego trwa do 31.08.2021 r.
Do formularza zgłoszenia projektu ogólnomiejskiego i zielonego należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez 10 mieszkańców gminy Wasilków.
Niezbędne formularze wniosków dostępne są na stronie: www.obywatelski.wasilkow.pl

https://www.wasilkow.pl/pl/informator/budzet-obywatelski-2022.html

Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach: 28.09 – 08.10.2021 r.
Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł wtedy oddać jeden głos na projekt ogólnomiejski, jeden na projekt sołecki i jeden na projekt zielony.

Zapraszamy do dzielenia się swoimi pomysłami!

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie