Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego otrzyma 12 000 zł dofinansowania na zakup książek

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego otrzyma 12 000 zł dofinansowania na zakup książek

Z przyjemnością informujemy, że

Gmina Wasilków otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa
w wysokości 12 000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez Gminę Wasilków wkładu własnego w wysokości 3 000 zł, co stanowi 20% kosztów zakupu książek.

Za pieniądze z programu zostaną zakupione książki do biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. Będą to pozostające w sferze zainteresowania uczniów nowości wydawnicze, które nie są podręcznikami.

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie