Spotkanie w sprawie nielegalnego wywozu śmieci oraz funkcjonowania CIGO w Studziankach

Dziś (29 marca 2019 r.) w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie odbyło się spotkanie w sprawie  nielegalnego wywozu śmieci oraz funkcjonowania Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, Zastępca Burmistrza Dominika Jocz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie Jarosław Aleksander Zalejski, Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Wojciech Macutkiewicz oraz przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Dep. Ochrony Środowiska, Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której Burmistrz poinformował, że w dniu wczorajszym (28 marca) złożył do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 „Temat nielegalnego wywozu śmieci oraz funkcjonowania Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach jest priorytetowy dla Gminy Wasilków. Sortownia powinna być zamknięta jednak dochodzą do nas informacje odnośnie nielegalnego wywozu śmieci do Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach. Domagamy się likwidacji CIGO oraz usunięcia około 200 tys. ton odpadów” – mówił Burmistrz

Pożary na terenie sortowni w Studziankach mające miejsce na przestrzeni ostatnich lat stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale również dla życia i zdrowia mieszkańców. Śmieci w Studziankach paliły się wiele razy praktycznie od samego początku jej otworzenia w 2011 r. W sumie doszło do sześciu pożarów. Każde takie zdarzenie to nie tylko zagrożenie dla środowiska i okolicznych mieszkańców, ale też spore koszty prowadzenia akcji gaśniczej. Kontrolerzy od samego początku zarzucali firmie niewłaściwe magazynowanie odpadów, które między innymi nie spełniało wymogów przeciwpożarowych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku ujawnił długą listę nieprawidłowości stwierdzonych w ciągu kilku ostatnich lat oraz nałożył na właścicieli sortowni wysokie kary. Decyzję WIOŚ podtrzymał również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Marszałek Województwa Podlaskiego cofnął pozwolenie zintegrowane na dalszą działalność sortowni i choć jej właściciel od tej decyzji się odwoływał to ostatecznie dnia 11 lutego br. Ministerstwo Środowiska uznało odwołanie za niedopuszczalne.

Burmistrz poinformował o czynnościach, jakie zostały poczynione, aby zapobiec procederowi nielegalnego wywozu śmieci:

  • Trwają prace nad projektem organizacji ruchu, który wprowadzi zakaz wjazdu samochodów ciężarowych na drodze dojazdowej do sortowni;
  • Zwróciłem się również do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku z wnioskiem o kontrolę pojazdów, które wjeżdżają na teren sortowni w Studziankach;
  • Zwróciłem się do Marszałka Województwa Podlaskiego z wnioskiem o zmianę uchwały Sejmiku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” w zakresie wykreślenia instalacji MBP CIGO w Studziankach jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych;
  • Zwróciłem się do Komendy Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o kontrolę przeciwpożarową sortowni;
  • Wysłałem do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego prośbę o pomoc w wyjaśnieniu sprawy oraz ustaleniu sprawców procederu.

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie