Spotkanie Gminnej Rady Seniorów

Ilustracja do artykułu jlkdhghga.jpg

W środę - 20.01.2021 r. - spotkała się gminna Rada Seniorów, która dyskutowała o sprawach bieżących oraz planach na najbliższą przyszłość.

Burmistrz Wasilkowa podkreślił, że wszelkie pomysły na działania skierowane do seniorów chce konsultować oddolnie i w ten sposób poznawać i identyfikować ich potrzeby - a Rada Seniorów pełni w tym ważną rolę. Jest to niezwykle ważny głos, który będzie uwzględniany, zwłaszcza w procesach planistycznych.

Z aprobatą Rady spotkały się również starania Burmistrza o uzyskanie dofinansowania na budowę Centrum Seniora przy ul. Białostockiej.

Rada Seniorów jednogłośnie poparła starania o pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycję oraz wyraziła chęć wzięcia udziału w przyszłych konsultacjach koncepcyjnych.

Dodatkowo pragniemy poinformować, że w wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego w skład Rady Seniorów wstąpiła Pani Grażyna Szczesiul.
Życzymy owocnej pracy w Radzie.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie