Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020

Ilustracja do artykułu rekrutacja.png

Informujemy, że od 15 lutego 2021r. do 8 marca 2021r. trwa rekrutacja do przeszkoli oraz klas I szkół podstawowych. Macie Państwo dwa tygodnie na złożenie wniosków.Harmonogram naboru do przedszkola:

1. Złożenie wniosku - 15.02.2021-08.03.2021

2. Weryfikacja - do 15.03.2021

3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
29.03.2021, godz. 14.00

4. Potwierdzenie przez rodzica - składanie pisemnego oświadczenia
30.03.2021 do 06.04.2021

5. Podanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
09.04.2021 o godz. 15.00

6. Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

do 16.04.2021Harmonogram naboru do I klas szkół podstawowych:

1. Złożenie wniosku  - 15.02.2021 - 08.03.2021

2. Weryfikacja kandydatów - do 15.03.2021

3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
22.03.2021, godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica - składanie pisemnego oświadczenia
23.03.2021 - 05.04.2021

5. Podanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
09.04.2021 o godz. 15.00

6. Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

do 16.04.2021

UWAGA!
Wnioski rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Szczegółowy harmonogram i kryteria naboru oraz stosowne zarządzenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.wasilkow.pl/oswiata/rekrutacja_do_szk_i_przedszkoli_

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie