Podpisanie umowy dotyczącej przebudowy ulicy Białostockiej w Wasilkowie

W przyszłym roku poprawi się stan ulicy Białostockiej, na odcinku od Wodociągów Białostockich do ul. Nadawki przy Dolinie Cisów. 13 grudnia br. Burmistrz Adrian Łuckiewicz podpisał umowę z wykonawcą remontu, firmą Unibep S.A, którą reprezentował Dyrektor Działu Ofertowania Paweł Duchnowski.

W ramach inwestycji pt. "Przebudowa drogi gminnej nr 105302B w Wasilkowie (była droga krajowa nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok" wymieniona zostanie nawierzchnia drogi, wykonane zostaną pobocza oraz kanalizacja deszczowa, a także doświetlone przystanki autobusowe oraz przejścia dla pieszych.

Wartość inwestycji wynosi 1 629 218,75 zł brutto, z czego 60% to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast 40% - środki Gminy Wasilków. Prace budowlane mają rozpocząć się wiosną 2020 r.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie