Najczęściej zadawane pytania dotyczące loterii PIT-owej

min faq gsdgkg.jpg

Prezentujemy najczęściej zadawane pytania dotyczące loterii PIT-owej „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!” oraz odpowiadamy na nie.

Odpowiedź na wszystkie inne pytania znajdziecie w Regulaminie loterii, dostępnym na stronie www.pitwwasilkowie.pl

FAQ:

Kto może wziąć udział w loterii?

Udział w loterii może wziąć osoba zamieszkała na terenie gminy Wasilków, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2022 rok w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku oraz wskazała w deklaracji podatkowej PIT – gminę Wasilków jako miejsce zamieszkania.

Czy emeryt lub rencista może wziąć udział w loterii?

Tak

Rozliczam PIT razem z żoną. Czy możemy zgłosić dwie osoby do loterii, czy tylko jedna osoba może się zgłosić?

Nawet w przypadku wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej PIT razem z małżonkiem, każdy z nich jako podatnik może zgłosić się do loterii. Warunkiem jest wskazanie w deklaracji podatkowej PIT – gminy Wasilków jako miejsce zamieszkania.

Jestem zameldowany w innym mieście, ale pracuję w Wasilkowie i tu wynajmuję mieszkanie, czy mogę wziąć udział w loterii?

Pod warunkiem, że w zeznaniu podatkowym zostanie wpisany adres zamieszkania w Wasilkowie i zostanie złożona ona do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Kto nie może wziąć udziału w loterii?

W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne, pracownicy i przedstawiciele Organizatora Loterii, Firmy Handlowo – Usługowej „Centrum” Antoni Piekut, Yuniversal Podlaski Sp. z o.o., Domowe Sanatorium –Zimnoch Sp.j. jak również firmy Klimka Wojciech Sochoń, Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, kierownicy podległych mu jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, radni Rady Miejskiej w Wasilkowie, a także radni Powiatu Białostockiego oraz członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

Czy deklaracje rozliczane elektronicznie biorą udział w loterii?

Tak. Zarówno deklaracje składane osobiście, jak i elektroniczne biorą udział w loterii.

Jaki dokument będzie potrzebny przy weryfikacji, jeśli deklaracja jest składana elektronicznie?

W przypadku rozliczenia deklaracji drogą elektroniczną należy pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które jest jedynym dokumentem potwierdzającym złożenie deklaracji w formie elektronicznej. Należy je pobrać ze strony internetowej: www.podatki.gov.pl.

Kiedy odbędzie się losowanie nagród?

Losowanie nagród odbędzie się 9.05.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie. Będzie ono transmitowane on-line.

Gdzie można będzie znaleźć informacje o zwycięzcach?

Po losowaniu nagród organizator skontaktuje się z każdym laureatem telefonicznie i dokona weryfikacji czy spełnił on wszystkie warunki udziału w loterii. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.pitwwasilkowie.pl

Kiedy odbędzie się rozdanie nagród?

Wręczenie nagród odbędzie się 27 maja 2023 r. podczas „Dni Wasilkowa” Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o dokładnej dacie, godzinie oraz miejscu wydania nagród po zweryfikowaniu ich prawa do otrzymania nagrody.

Czy zameldowanie w Gminie Wasilków zwiększa szanse na wygraną?

Tak. Mieszkaniec zameldowany na pobyt stały w gminie Wasilków ma większe szanse na wygraną! Jeśli uczestnik rozliczył PIT i wskazał na stronie www.pitwwasilkowie.pl Gminę Wasilków jako miejsce zamieszkania otrzymuje jeden Los. Uczestnik, który wskazał na stronie Gminę Wasilków jako miejsce zamieszkania i miejsce zameldowania otrzymuje dwa Losy.

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie