Miasto Wasilków zostało objęte monitoringiem wizyjnym

Drodzy Mieszkańcy!


Miasto Wasilków zostało objęte monitoringiem wizyjnym.
Uruchomiliśmy pilotażowy program wdrażania monitoringu, w ramach którego zostało zamontowanych łącznie siedem kamer na terenie miasta w następujących lokalizacjach:

  • Rondo przy ul. Jurowieckiej
  • Rondo przy cerkwi przy ul. Białostockiej
  • Park przy cerkwi przy rondzie przy ul. Białostockiej
  • Przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1 - na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Grodzieńskiej
  • Skwer przy starym CPN przy ul. Białostockiej

Celem monitoringu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie porządku publicznego. System monitoringu będzie rozbudowywany w kolejnych latach, adekwatnie do posiadanych środków finansowych.

Szczegółowy regulamin funkcjonowania systemu monitoringu dostępny jest w załączeniu u dołu strony.

Miasto Wasilków zostało objęte monitoringiem wizyjnym

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie