Konferencja prasowa na temat Karty Wasilkowianina

22 listopada w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano Kartę Wasilkowianina – nowy dokument przeznaczony dla mieszkańców gminy i rozliczających w niej podatek dochodowy.

- Idea wprowadzenia Karty Wasilkowianina zrodziła się z chęci promocji mieszkańców, poprawy jakości ich życia, a także wzmocnienia tożsamości lokalnej. Posiadacz Karty zyskuje zniżkę na bilet miesięczny lub kwartalny Białostockiej Komunikacji Miejskiej na terenie obowiązywania II strefy. Niższe koszty połączenia z Białymstokiem to także argument dla tych, którzy zastanawiają się nad osiedleniem na terenie gminy. Liczę też na to, że dopłaty do biletów BKM  przyczynią się do rezygnacji z samochodów na rzecz transportu zbiorowego, co przełoży się na lepszą jakość powietrza – mówił Adrian Łuckiewicz.

Dopłata do biletów to nie jedyna korzyść płynąca z posiadania Karty Wasilkowianina:

- Dzięki naszym przedsiębiorcom, którzy przystąpili do Programu Partnerskiego, osoba posiadająca Kartę zyskuje preferencyjne warunki u Partnerów. Jest to też promocja dla wasilkowskich firm, które – w co wierzę - zyskają nowych klientów. Gmina zyska zadowolenia swoich mieszkańców, a być może i nowych – co przełoży się na wpływy z podatku dochodowego – przyznał Burmistrz Wasilkowa.

Wśród pierwszych Partnerów Karty są: Wakestok, Jard, Centrum Turystyczno-Pielgrzymkowe Święta Woda, a wkrótce także Unicell Poland oraz Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Więcej informacji na ten temat wkrótce na stronie https://kartawasilkowianina.pl/.

Aby uzyskać Kartę Wasilkowianina należy złożyć w Urzędzie Miejskim wniosek ze zdjęciem, drogą tradycyjną lub elektroniczną za pośrednictwem strony https://kartawasilkowianina.pl/. Czas oczekiwania na kartę do 14 dni. Przy odbiorze Karty należy okazać pierwszą stronę PIT za 2018 rok, dokument UPO lub zaświadczenie z II Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku dochodowego.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie