Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Wasilków otrzymały dotacje

Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz podczas spotkania z Prezesami Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Wasilków, przekazał im dotacje na zakup nowego wyposażenia:

  • OSP w Studziankach – 350 000 zł
  • OSP w Wasilkowie – 21 160 zł
  • OSP w Nowodworcach – 13 100 zł
  • OSP w Jurowcach – 11 850 zł
  • OSP w Dąbrówkach - 1 948 zł

OSP w Studziankach pozyskane środki zainwestuje w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Pozostałe jednostki dzięki dotacjom zakupią m.in. drabiny pożarnicze, pompę wodną, motopompę szlamową, prądnicę wodną kominową, zestaw do oświetlenia terenu akcji, tłumicę metalową teleskopową, detektor prądu przemiennego, maski aparatu oddechowego czy sygnalizatory bezruchu. Środki zostaną też przeznaczone na zakup ubrań ochronnych oraz hełmów.

Zapewnienie strażakom sprawnie działającego wyposażenia to jeden z głównych celów naszej Gminy, na który pozyskiwaliśmy wspólnymi siłami środki zewnętrzne z różnych źródeł, takich jak m.in. Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, budżety jednostek samorządu terytorialnego - powiatu i województwa.

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie