Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Wasilków w 2021 roku

Ilustracja do artykułu harmonogram.png

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  NA TERENIE GMINY WASILKÓW W 2021 ROKU (tabele do pobrania pod artykułem)

UWAGA W przypadku gdy nieruchomość nie posiada altany śmietnikowej, pojemniki i worki należy wystawić w dniu ich odbioru przed wejściem na teren posesji do godz. 7:00 rano.  Pracownicy firmy odbierającej nie wchodzą na teren posesji. Firma odbierająca odpady nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki kurierskie pozostawione w altanach śmietnikowych w dniu wywozu.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH ORAZ OPON
odbywać się będzie każdorazowo od godz. 7:00 rano.
Nie będą zbierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady oraz wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość.

Odbiory będą się odbywały odpowiednio:
sektory 1,2,7,8,9 - 17 kwiecień
sektory 3,4,5,6,10  - 24 kwiecień
sektory 1,2,7,8,9 - 18 wrzesień
sektory 3,4,5,6,10 - 25 wrzesień

Prosimy każdego właściciela nieruchomości o zgłoszenie planowanego wystawienia odpadów wielkogabarytowych co najmniej 2 dni przed terminem ich odbioru. Zgłoszenia dotyczące gabarytów jak i nienależytego odbioru odpadów należy składać do firmy:
„CZYSTE ŚRODOWISKO” tel. 798 084 253 lub 85 749 15 74


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ W GMINIE WASILKÓW W 2021 r.
Wasilków ulice: Białostocka, Cisowa, Czysta, Dereniowa, Nadrzeczna, E. Plater, Kościelna, Krucza, Nadawki, Żurawia                                                          
Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych:
3 x w tygodniu (każdy poniedziałek, środa i piątek).                                                                   
Odbiór odpadów segregowanych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne):
3 x w tygodniu (każdy poniedziałek, środa i piątek).

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie