Dzień Samorządu Terytorialnego i Pracownika Samorządowego

Ilustracja do artykułu rrrrrrrrrrrrrrrqwqrwqr.jpg

Składam dzisiaj podziękowania wszystkim, którzy pracowali  
na rzecz naszego samorządu na przestrzeni ostatnich 31 lat
- burmistrzom, radnym wszystkich kadencji,
pracownikom Urzędu Miejskiego
oraz kierownikom i pracownikom podległych Gminie jednostek.

Dziękuję wszystkim, którzy swoją działalnością przyczynili się
do powstania samorządu terytorialnego III Rzeczypospolitej.

Niech współpraca i troska o dobro wspólnoty samorządowej
pozwala nam realizować nowe cele
i rozwijać naszą Gminę przez kolejne lata.

Pamiętajmy, że samorząd terytorialny to my wszyscy
- mieszkańcy Miasta i Gminy Wasilków.

Burmistrz Wasilkowa

  Adrian Łuckiewicz


 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie