Burmistrz podpisał umowę na rozbudowę budynku Przedszkola „Słonecznego” przy ul. Polnej w Wasilkowie

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Drodzy Mieszkańcy, Rodzice i Nauczyciele dzieci z Przedszkola "Słonecznego" w Wasilkowie

- z przyjemnością informujemy, że wczoraj - 7 grudnia 2020 r. - Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz podpisał umowę i przekazał wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy zlecenie na rozbudowę budynku Przedszkola „Słonecznego” przy ul. Polnej w Wasilkowie.

Do końca sierpnia 2021 r. budynek przedszkolny przy ul. Polnej zostanie rozbudowany o nowe skrzydło usytuowane przy ul. Łąkowej. Powstanie w nim m.in.: wielofunkcyjna sala audiowizualna mieszcząca 200 osób, zaplecze kuchenne, zespoły szatniowe, sale zajęć, sala do ćwiczeń ruchowych, sala komputerowa, liczne pomieszczenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych, a także pomieszczenia gospodarcze i personelu. Budynek przedszkola zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę platform przyschodowych oraz montaż windy osobowej umożliwiającej dostęp do wszystkich kondygnacji. Dodatkowo wokół budynku powstanie parking utwardzany kostką betonową, plac zabaw, a także zamontowane zostaną stojaki na rowery i kosze na śmieci.

W ramach inwestycji istniejący budynek przedszkola zostanie dostosowany do istniejących wymogów przeciwpożarowych. Zostaną w nim też odbudowane klatki schodowe, jak również zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna. Umowa zakłada również gruntowne odrestaurowanie i wyposażone łazienek w budynku przedszkola przy ul. Sienkiewicza.

Wartość inwestycji wynosi 9 mln zł, z czego 4,5 mln (50%) stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego jakie otrzymaliśmy w ramach projektu pn.: „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego”.

W lutym 2021 r. Gmina ogłosi przetarg na realizację wyposażenia nowej części przedszkola. Wartość wyposażenia wyniesie około 1,6 mln zł.

Jesteśmy pewni, że dzięki opisywanym działaniom znacznie poprawi się jakość i warunki kształcenia oraz sprawowania opieki nad dziećmi w Gminie Wasilków.

 Burmistrz podpisał umowę na rozbudowę budynku Przedszkola „Słonecznego” przy ul. Polnej w Wasilkowie

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie