Aktywny radar przy ul. Białostockiej na wysokości osiedla Dolina Cisów

W odpowiedzi na liczne prośby i apele mieszkańców osiedla „Dolina Cisów” przy ul. Białostockiej na wysokości osiedla został umieszczony aktywny radar.
Petycję online skierowaną do Burmistrza w tej sprawie w okresie od 17 czerwca do 7 lipca 2020 r. podpisało aż 230 sygnatariuszy.
Petycję poparli również radni reprezentujący okręg, do którego należy Dolina Cisów - Łukasz Bojanowski i Andrzej Augustynowicz.
Od razu przystąpiliśmy do działania. Przeprowadzona została wizja lokalna z autorem petycji, Burmistrz zaproponował Radzie Miejskiej zmiany w budżecie, ale zapewnić środki na ten cel, dokonano zamówienia urządzenia wraz z montażem. Wczoraj zakończono prace, a dziś radar już działa - jak widać na załączonych zdjęciach.
Wskazany odcinek drogi, a szczególnie znajdujące się na niej przejścia dla pieszych są szczególnie niebezpieczne, głównie ze względu na wzmożony ruch kierowców, a także pieszych i rowerzystów. Dolinę Cisów położoną przy głównej drodze dojazdowej zamieszkuje kilkuset mieszkańców. Na odcinku, na którym obowiązuje prędkość 50 km/h kierowcy często zapominali zdjąć nogę z gazu.
Liczymy, że aktywny radar będzie skutecznie przypominać o zachowaniu bezpiecznej prędkości, a mieszkańcy osiedla będą spokojniejsi o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci.

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie