„2S profilaktyki” – czyli Sprawdzamy i Szkolimy punkty sprzedaży alkoholu

Ilustracja do artykułu ituirt.jpg

 „Strażnicy profilaktyki” – o kim mowa? O sprzedawcach w sklepach z alkoholem.

Bez ich sumiennej pracy nasza młodzież miałaby szeroki dostęp do alkoholu. Sprzedawcy zobowiązani są sprawdzać dowody osób, które chcą kupić alkohol, a które nie wyglądają na osoby dorosłe. Bez ich „odmów sprzedaży” młodzież byłaby na prostej drodze do uzależnień, które niszczą życie wielu rodzin.

 

Po czym można poznać czy dana osoba jest pełnoletnia? Wzrost czy głos nie mogą być wyznacznikiem. Makijaż i maseczki w wielu przypadkach mocno utrudniają to zadanie. Jedynym wiarygodnym potwierdzeniem wieku jest dowód osobisty i data urodzenia.

 

Mając to na uwadze 6 listopada 2020 r. w ramach kampanii „Zdrowy Wasilków” przeprowadziliśmy w punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy akcję informacyjną zgodnie z programem „2S profilaktyki” – czyli Sprawdzamy i Szkolimy.

  •  Cel programu „2S profilaktyki”

Jego głównym celem jest promocja „buforu 25 lat”, który jest standardem w państwach europejskich. Zgodnie z jego założeniami, sprzedawcy żądają okazania dowodu tożsamości od każdej osoby wyglądającej na 25 lat lub mniej. Nikt nie ma wieku wypisanego na twarzy, a przepisy określają jednoznacznie, że każda osoba sprzedająca alkohol w Polsce ma obowiązek, w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, zażądać dowodu tożsamości potwierdzającego jego wiek.

 

Program „2S profilaktyki” realizowany jest w dwóch etapach:

  •  1S: Sprawdzamy (przed szkoleniem)

Do sklepów z Gminie Wasilków wchodziła 19-letnia, jeszcze młodziej wyglądająca dziewczyna – „tajemnicza klientka” - która odgrywała rolę nieletniej kupującej piwo. Jej zadaniem było sprawdzić, czy sprzedawca zapyta o dowód. Niestety w większości sklepów sam fakt, że młoda osoba kupuje alkohol był traktowany jako dowód na to, że jest pełnoletnia.

  •  2S: Szkolimy (w punktach sprzedaży)

Tuż po audycie „tajemniczego klienta” – pojawiała się w sklepie trenerka Centrum Działań Profilaktycznych z krótkim szkoleniem. W ten sposób przeszkolono sprzedawców łącznie z 25 punktów sprzedaży alkoholu w Gminie Wasilków. Wszystkie punkty otrzymały materiały szkoleniowe oraz certyfikaty.

 

Metoda badawcza „Tajemniczy klient” (ang. „Mystery Shopping”) jest wykorzystywana w wielu państwach do badania dostępności alkoholu oraz używana jako jedna z metod ograniczania podaży alkoholu osobom nieuprawnionym do kupowania. Jesteśmy pewni, że realizacja programu „2S” przyczyni się do większej czujności „Strażników profilaktyki” w Gminie Wasilków.

 

Alkohol jest substancją psychoaktywną. Z badań wynika, że wśród młodzieży szkolnej jest bardziej rozpowszechniony niż papierosy czy narkotyki.

 

Jakie są skutki picia alkoholu w młodym wieku?

 

  • W mózgu nastolatka pijącego alkohol tworzy się znacznie mniej komórek mózgowych. Mózg kształtuje się do ok. 25. roku życia - dlatego picie alkoholu w młodym wieku m.in. osłabia pamięć, zaburza koncentrację, upośledza funkcjonowanie społeczne, obniża zdolność percepcji oraz uczenia się;
  •  Osoby, które zaczynają pić alkohol przed ukończeniem 15. roku życia, aż cztery razy częściej uzależniają się od alkoholu w dorosłości;
  •  Młodzi nie wiedzą, jak działa na nich alkohol, dlatego są bardziej narażeni na jego przedawkowanie;
  •  Konsekwencją picia alkoholu w młodym wieku jest także m.in. większe ryzyko uczestniczenia w wypadkach komunikacyjnych, stosowanie przemocy lub doświadczenie jej od innych, podejmowanie czynów przestępczych lub ryzykownych. 

 

 

„2S profilaktyki” – czyli Sprawdzamy i Szkolimy punkty sprzedaży alkoholu

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie