230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - uroczystości przy kapliczce

Ilustracja do artykułu IMG_4747.jpg
Vivat 3 Maja!
Dzisiaj obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Po Mszy Świętej odbyła się pod kapliczką skromna ze względu na okoliczności uroczystość. Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz złożył kwiaty w towarzystwie radnych Rady Miejskiej w Wasilkowie, przedstawicieli oświaty, harcerzy oraz mieszkańców. Wieniec złożył również Pan Antoni Pełkowski - Burmistrz Wasilkowa w latach 1993-2014.

Wasilków oddał hołd naszym przodkom, którzy poświęcili życie i zdrowie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju.

Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli, dawała chłopom i mieszczanom prawa oraz stwarzała szansę rozwoju. Kiedy wydawało się, że pogrążona w chaosie Rzeczpospolita upadnie, znaleźli się światli obywatele, którzy podjęli trud ratowania Ojczyzny.

Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

Obowiązywała ona przez bardzo krótki czas, mimo to stanowiła głośny i wyraźny sygnał dążenia Polaków do samostanowienia. Jednoznacznie pokazywała świadomość narodową i obywatelską naszych przodków. Dzięki twórcom Konstytucji 3 Maja uzyskaliśmy podwaliny budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa, w którym obywatel był wolny, niezależny, równy wobec prawa.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie