Aktualności - Burmistrz Miasta Informuje

 • Wywiad z Burmistrzem Wasilkowa Adrianem Łuckiewiczem na półmetku kadencji

  Ilustracja do artykułu fdjdfdsfjsdjsddddddddddddddddddddddddddddd.jpg
  2021-07-23 12:21:16

  Zachęcamy do wysłuchania i obejrzenia wywiadu z Burmistrzem Wasilkowa Adrianem Łuckiewiczem na półmetku kadencji - o tym co na przestrzeni ostatnich kilku lat zadziało się w gminie i czego mogą spodziewać się jeszcze mieszkańcy>>

 • Wywołana efektem przyduchy sytuacja na rzece Supraśl uległa poprawie

  Ilustracja do artykułu komunika zdgadgasg.jpg
  2021-07-20 19:07:49

  Wywołana efektem przyduchy sytuacja na rzece Supraśl uległa poprawie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje o wyższej niż kilka dni temu zawartości tlenu w wodzie, która aktualnie wynosi 5,15 mg/l (przed wejściem do Zalewu), niestety wciąż jest to wartość poniżej normy (norma to 7 mg/l)>>

 • Przyczyną złego stanu na rzece Supraśl jest wyłącznie efekt tzw. „przyduchy”

  Ilustracja do artykułu IMG_7456AAAA 2.jpg
  2021-07-13 15:21:16

  Przyczyną złego stanu na rzece Supraśl jest wyłącznie efekt tzw. „przyduchy”. Wysoka temperatura powietrza i duża powierzchnia parowania, a wcześniej ulewne deszcze spowodowały zmniejszenie natlenienia wody, co doprowadziło do śnięcia ryb w rzece, jednak jest to zjawisko naturalne nie spowodowane ingerencją człowieka. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska po przeprowadzonych badaniach nie stwierdził zanieczyszczenia czynnikami chemicznymi>>

 • Burmistrz Wasilkowa informuje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jurowcach

  Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu wrqwrqw.jpg
  2021-07-12 14:54:36

  Burmistrz Wasilkowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Jurowce gm. Wasilków, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00009647/8, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 294/11 o powierzchni 0,1235 ha – cena wywoławcza 160 000 zł + Vat 23%, który zostanie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu - wadium wynosi 16 000 zł>>

 • W rejonie rzeki Supraśl i zalewu możemy obserwować efekt tzw. przyduchy

  Ilustracja do artykułu ddgg.jpg
  2021-07-10 20:59:50

  Drodzy Mieszkańcy! W wyniku bardzo wysokich temperatur oraz gwałtownych opadów deszczu (które spowodowały spłynięcie do rzeki Supraśl substancji chemicznych z pól i łąk) woda w rzece posiada za mało tlenu, co z kolei powoduje wymieranie ryb i innych organizmów żywych. Zjawisko to określane jest terminem "przyducha">>

 • Bezpłatne konsultacje z zakresu przedsiębiorczości

  Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE BOF.jpg
  2021-07-09 12:02:02

  Tylko 2 miesiące, tylko 60 godzin bezpłatnych konsultacji dla mieszkańców z gmin tworzących Białostocki Obszar Funkcjonalny – to ostatnia szansa dla tych, którzy chcą rozpocząć własny biznes lub zmienić już prowadzoną działalność gospodarczą. Przypominamy o możliwościach, jakie daje realizowany przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego projekt ACCESS>>

 • LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nowy nabór wniosków

  Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE lgd.jpg
  2021-07-09 11:25:35

  LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nowy nabór wniosków>>

 • Drogi wewnętrzne położone na działkach w Wasilkowie i Nowodworcach otrzymały nazwy

  Ilustracja do artykułu NOWE NAZWY ULIC 2.jpg
  2021-07-05 15:36:00

  Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych zostały przyznane nazwy drogom wewnętrznym położonym na działkach w Wasilkowie i Nowodworcach>>

 • Zapraszamy do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest

  Ilustracja do artykułu azbestprzetarg.jpg
  2021-07-05 08:43:21

  Usługa obejmuje: odebranie (w tym przygotowanie do transportu: zebranie składowanego luzem azbestu, oznakowanie, załadunek, oczyszczenie terenu), transport i unieszkodliwianie składowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków>>

 • Od 1 lipca rozpoczna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

  Ilustracja do artykułu dfafasfsfFa.jpg
  2021-07-01 09:24:08

  Od dzisiaj (1 lipca 2021 r.) rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację>>

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie