Zmiana kont bankowych do wpłat w związku ze zmianą banku obsługującego Gminę Wasilków

Informujemy, iż w związku z wycofaniem się z Wasilkowa oddziału banku BPS od dnia 20 sierpnia 2020 r. Gminę Wasilków obsługuje bank PKO BP.


W związku z powyższym wpłat należy dokonywać na następujące rachunki:

1. Konto wpłat należnych z tytułu:

podatków, opłat skarbowych, oraz innych opłat
45 1020 1332 0000 1502 1249 3807

2. Konto wpłat należnych z tytułu:
opłaty za udostępnienie danych osobowych
33 1020 1332 0000 1902 1249 4797

3. Konto wpłat należnych z tytułu:
gospodarki odpadami
40 1020 1332 0000 1802 1249 4235

4. Konto depozytowe:
wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
63 1020 1332 0000 1302 1249 3872

UWAGA!

Dotychczasowe rachunki będą aktywne tylko do dnia 24.08.2020 r.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie