Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2024 r."

bezdomność.jpg

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
DOTYCZĄCYCH PROJEKTU "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WASILKÓW W 2024 r."

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2024 r."

Uwagi można zgłaszać pisemnie poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag i wniosków, który jest załączony poniżej.

Wypełnione formularze należy składać w terminie od 31.01.2024 r. do 09.02.2024 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16 - 010 Wasilków, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl.

Formularze anonimowe bądź niezawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Wasilków nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie