Zachęcamy wszystkie podmioty w Wasilkowie do przystąpienia do programu „Karta Dużej Rodziny”

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w realizację programu „Karta Dużej Rodziny” przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym zameldowanym na terenie Gminy Wasilków.

Przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny daje korzyści nie tylko rodzinom, ale również wspierającym je instytucjom. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia nabywają prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych.

Przyczynia się to do zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy, pomaga kreować jej atrakcyjny wizerunek społeczny oraz wpływa na możliwość budowania długotrwałych relacji z klientami. Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek jest na bieżąco aktualizowana i zamieszczana na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny

Aktualnie partnerami Karty Dużej Rodziny jest już ponad 1400 podmiotów w całej Polsce.

W gminie Wasilków zgłoszone są dwa podmioty:

Delikatesy Centrum Jan Kabac (ul. Kościelna 58 a , 16-010 Wasilków)

oraz

PHU Rozbrykaniec  Karolina Dziurdzia (ul. Żurawia 7, 16-010 Wasilków).

 Szczegóły oferty:

http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny

Przypominamy, że Wojewoda Podlaski w dniu 11 lutego 2016 r. podpisał z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie upoważniające do zawierania umów z podmiotami funkcjonującymi na terenie województwa podlaskiego, które podejmą działania na rzecz rodzin wielodzietnych, poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych ulg i uprawnień.

Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji, w której podmiot określi, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści może zaoferować oraz odesłanie jej na adres:

bok@bialystok.uw.gov.pl

Po weryfikacji formularza uzgodnione zostaną szczegółowe warunki współpracy i podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim a podmiotem. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem internetowym:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/formularz-zgloszenia-kdr

Do pobrania na stronach internetowych:

www.rodzina.gov.pl

www.mpips.gov.pl

 Na ww. stronach dostępny jest również wzór umowy.

Zobacz więcej:  https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/formularz-zgloszenia-kdr

W imieniu Burmistrza Wasilkowa serdecznie dziękujemy aktualnym Partnerom Karty Dużej Rodziny oraz zachęcamy wszystkie podmioty w Wasilkowie do przystąpienia do programu, który ma tak zaszczytną misję!

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie