Z obszaru właściwości Rady Miejskiej w Wasilkowie będą wybierani ławnicy na kadencję 2024-2027

zaproszenie (23).jpg

Informujemy, że z obszaru właściwości Rady Miejskiej w Wasilkowie będą wybierani ławnicy na kadencję 2024-2027 do:


1. Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania:
a) w sprawach cywilnych – 2,
b) w sprawach karnych – 2.


2. Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania:
a) w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych – 3,
b) w sprawach rodzinnych – 1.


Razem 8 ławników.


Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w Biurze Obsługi Interesanta w dniach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godzinach 7.30-15.30,
wtorek – w godzinach 9.00-17.00.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania są również w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – bip.wasilkow.pl w zakładce Wybory Ławników
oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 

 https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie