Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Adama Galaszka

Burmistrz Wasilkowa
z głębokim żalem zawiadamia
o śmierci

Adama Galaszka

- wielkiego działacza społecznego i samorządowca.
Śp. Adam Galaszek był radnym Rady Miejskiej w Wasilkowie
w latach 2010 - 2014.
Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom.
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie