Wywołana efektem przyduchy sytuacja na rzece Supraśl uległa poprawie

Ilustracja do artykułu komunika zdgadgasg.jpg

Drodzy Mieszkańcy,

Wywołana efektem przyduchy sytuacja na rzece Supraśl uległa poprawie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje o wyższej niż kilka dni temu zawartości tlenu w wodzie, która aktualnie wynosi 5,15 mg/l (przed wejściem do Zalewu), niestety wciąż jest to wartość poniżej normy (norma to 7 mg/l).

Poprawa sytuacji następuje dzięki zmianie pogody i intensywnej pracy strażaków, wędkarzy PZW, służb komunalnych. Przez ponad tydzień codziennie woda była oczyszczana z zanieczyszczeń organicznych, jak również napowietrzana przy użyciu motopomp pożarniczych. Druhowie OSP do zbierania śniętych ryb używali łodzi z silnikiem spalinowym (zakupiona z budżetu obywatelskiego). Obecnie akcja napowietrzania wody w rzece Supraśl została zawieszona, natomiast WIOŚ prowadzi monitoring jakości wody. Decyzje co do ewentualnych dalszych przedsięwzięć zapadną w najbliższy czwartek.

Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w pracę na rzecz poprawy sytuacji na rzece Supraśl - "Szczególne podziękowania i wyrazy uznania chciałbym złożyć Strażakom naszej gminy, pracownikom ZGK oraz Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, w tym prezesowi PZW Koła w Wasilkowie – panu Wojciechowi Bogusłowiczowi." Gmina współpracuje w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Inspekcją Ochrony Środowiska oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

Nie tylko rzeka Supraśl została dotknięta skutkami przyduchy. Podobna sytuacja wystąpiła m. in. w Biebrzy oraz Narwi. Wody płynące w Polsce pozostają własnością Skarbu Państwa, a prawa właścicielskie wykonują w tym zakresie Wody Polskie. Władze Wód Polskich zadeklarowały podjęcie działań w celu polepszenia stanu naszych rzek, w tym rzeki Supraśl.

Jakość wody w rzece zmienia się stopniowo na lepsze, jednak ten proces stale trwa, dlatego prosimy o powstrzymanie się od kąpieli do czasu wydania stosownego komunikatu.

 

Komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Środowiska: 

https://wasilkow.pl/resource/file/preview/id.12031

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie