Wycieczka dla Seniorów z Gminy Wasilków

Wycieczka Seniorów 2023.jpg
Drodzy Seniorzy,
w ramach współpracy partnerskiej z Gminą Potęgowo zorganizowany zostanie 4-dniowy wyjazd na Pomorze w terminie 3-6 lipca.
W programie oprócz wizyty w Potęgowie planowany jest również wyjazd do Ustki i rejs statkiem, zwiedzanie Gdańska oraz odwiedzenie lokalnych atrakcji turystycznych.
Przejazdy autokarem zostaną w pełni dofinasowane, zaś uczestnicy poniosą koszt połowy noclegów, wyżywienia oraz ewentualnych biletów wstępów. Ostateczny koszt będzie uzależniony od liczby wybranych atrakcji.
Jest to pierwsza, ale nie ostatnia taka inicjatywa. W ramach rewizyty Goście z Potęgowa odwiedzą naszą gminę w dniach 10-13 lipca.
Zapraszamy do zapisów od 8 maja w Wasilkowskim Centrum Seniora (Wasilków, ul. Dworna 19). Pierwszeństwo będą miały osoby, które nie korzystały dotychczas z żadnych gminnych form wsparcia (bezpłatne zajęcia w MOAKu, udział w projekcie Wasilkowskie Centrum Seniora).
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie