Wybory uzupełniające na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Wybory uzupełniające ławników.jpg

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku zgłosił konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027.

 

Rada Miejska w Wasilkowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania:

  1. w sprawach rodzinnych – 1,
  2. w spawach z zakresu prawa pracy – 5.

 

Razem 6 ławników.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu.

 

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: bip.wasilkow.pl  (w zakładce Wybory Ławników 

oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 29 grudnia 2023 r.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie