Świetlica w Sochoniach – umowa podpisana!

449835165_881134857376366_3080009843218817171_n.jpg
9 lipca 2024 r. zastępca burmistrza Dominika Jocz – Lenkiewicz podpisała umowę z wykonawcą budowę świetlicy w Sochoniach.

Podczas podpisania umowy obecny był również radny Rady Miejskiej w Wasilkowie Jacek Kolesiński. Po podpisaniu umowy odbyło się spotkanie z udziałem Pana Radnego, przedstawicieli urzędu i wykonawcy, na którym zostały omówione szczegóły realizacji przedsięwzięcia.

W ramach inwestycji istniejąca szkoła filialna zostanie rozbudowana o świetlicę wiejską. Nowe skrzydło dobudowane zostanie od zachodniej strony szkoły i będzie składać się z dużej sali wielofunkcyjnej oraz części socjalnej. Główne wejście od południa będzie niezależne od budynku szkoły.

W świetlicy będą mogły odbywać się zajęcia, spotkania, warsztaty i wszelkiego rodzaju formy aktywności. Potrzebę budowy świetlicy podnosili od wielu lat mieszkańcy wsi – inicjatorem tego działania było Stowarzyszenie Bajeczne Sochonie, a następnie postulowały to kolejne grupy i organizacje działające w Sochoniach, w tym Koło Gospodyń Wiejskich.

W ramach kilkuletnich przygotowań do realizacji zadania pracownicy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wykonali szereg działań – zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, a jej kształt uwzględniał wnioski, potrzeby i postulaty przedstawicieli lokalnej społeczności. Kolejnym krokiem było uzyskanie pozwolenia budowlanego, a następnie – podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych, co zostało sfinalizowane na początku tego roku.

Koszt inwestycji wynosi 2.340.100 zł z czego 900.000 zł gmina Wasilków pozyskała z budżetu województwa podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego.

Wykonawca na realizację tego zadania ma termin do sierpnia 2025 r.


450728269_881007547389097_7642317320718240266_n.jpg450728269_881007547389097_7642317320718240266_n.jpg450728269_881007547389097_7642317320718240266_n.jpg


facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie