"Środa dla Seniora" - osoby powyżej 70. roku życia mogą skorzystać z nieodpłatnego przewozu do Urzędu

jgjttitriti.jpg
Osoby powyżej 70. roku życia, mieszkające na terenie Gminy Wasilków
mogą skorzystać z nieodpłatnego przewozu do Urzędu w celu załatwienia sprawy urzędowej, w ramach

"Środy dla Seniora"

Przewóz będzie realizowany w każdą środę w godz. 9:30-12:30 (począwszy od pierwszej środy października 2022 r.)

Zapotrzebowanie na przejazd należy zgłaszać co najmniej 3 dni robocze przed planowanym przejazdem w godzinach pracy Urzędu: od 7.30 do 15.30, a we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie