Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej położonej w Wasilkowie przy ul. Supraślskiej

Dodaj podtytuł (31).jpg

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej położonej w Wasilkowie przy ul. Supraślskiej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 19 kwietnia 2023 r. o godz. 1000 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Działka znajduje się bezpośrednio przy Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy "Faworyt" przy ul. Supraślskiej. W najbliższym otoczeniu tej nieruchomości znajdują się przedsiębiorstwa usługowe, wytwórcze i przemysłowe. 

 

Przeznaczenie terenu wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wasilków: I-P-6 - przemysł, usługi, wytwórczość.  

Cena wywoławcza nieruchomości: 460 000 zł + Vat 23%. 

Nr geodezyjny: 1117 

Powierzchnia: 0,6400 ha

 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. działki dostępne są w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 pok. 6 lub pod numerem telefonu 85 7185400 w.024

oraz pod linkiem:
https://bip.wasilkow.pl/przetargi/nieruchomosci/ogloszenie-o-przetargu-na-nieruchomosc-przeznaczona-do-sprzedazy-obreb-wasilkow-gm-wasilkow.html


Wasilków 3.jpgWasilków 3.jpgWasilków 3.jpg

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie