Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok 2020-2021

17 lutego rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gminie Wasilków, na rok szkolny 2020/2021. To także termin rozpoczęcia naboru do I klasy szkół podstawowych na najbliższy rok szkolny. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkola na rok 2020-2021 - terminy

   Lp.           Rodzaj czynności                     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym                           Termin w postępowaniu uzupełniającym
1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17.02.2020 r.

do 09.03.2020 r.

      

od 04.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.

                            
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 16.03.2020 r. do 13.05.2020 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

30.03.2020 r.

o godz. 14.00

18.05.2020 r.

o godz. 14.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 31.03.2020 r.

do 07.04.2020 r.

od 19.05.2020 r.

do 26.05.2020 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10.04.2020 r.

o godz. 14.00

01.06.2020 r.

o godz. 14.00
6 Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. do 17.04.2020 r.       do 08.06.2020 r.

Rekrutacja do klasy I szkół podstawowych na rok szkolny 2020-2021 - terminy

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17.02.2020 r.

do 09.03.2020 r.

od 04.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 16.03.2020 r. do 13.05.2020 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

23.03.2020 r.

o godz. 15.00

18.05.2020 r.

o godz. 15.00
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

od 24.03.2020 r.

do 06.04.2020 r.

od 24.03.2020 r.

do 06.04.2020 r.
5   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.              

10.04.2020 r.

  o godz. 15.00  
    

01.06.2020 r.

o godz. 15.00
6 Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej. do 17.04.2020 r. do 08.06.2020 r.

 Więcej informacji na http://bip.wasilkow.pl/oswiata/rekrutacja_do_szk_i_przedszkoli_

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie