Przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Białymstoku

0x0 (15).jpg

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku zgłosił konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027.

 

Rada Miejska w Wasilkowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Spośród zgłoszonych kandydatów Rada wybierze 3 ławników.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie:
bip.wasilkow.pl  (w zakładce Wybory Ławników) 

oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 14 czerwca 2024 r.

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie