Publiczne losowanie numerów wniosków budżetu obywatelskiego 2021 na karcie do głosowania

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/227/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dn. 28 maja 2020 r. 
w sprawie budżetu obywatelskiego informuję, że

7 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13:00

w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,
ul. Białostocka 7 (sala konferencyjna)
odbędzie się spotkanie zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

W drodze publicznego losowania z udziałem przedstawicieli
mieszkańców Wasilkowa, radnych i organizacji pozarządowych

zostanie ustalona kolejność zgłoszonych projektów
na karcie do głosowania.

Burmistrz Wasilkowa

Adrian Łuckiewicz

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie